Konferencja Jakiej mediacji rodzinnej potrzebujemy w Polsce?

15 czerwca 2024 r., Warszawa
Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 55

Patronaty Honorowe

Gość zagraniczny

Lisa Parkinson, UK

Lisa Parkinson jest mediatorką rodzinną pracującą w Wielkiej Brytanii (obecnie na emeryturze), a także trenerką i konsultantką z ponad 40-letnim doświadczeniem. Lisa brała udział w konferencjach i prowadziła szkolenia w wielu krajach. Szczególnie interesuje się mediacją z udziałem dzieci (CIM – Child-Inclusive Mediation) i dodatkowe przeszkolenie, które akredytowani mediatorzy muszą odbyć, aby rozmawiać z dziećmi i młodzieżą w trakcie mediacji oraz, na ich prośbę, dzielić się informacjami i sugestiami z rodzicami lub opiekunami. Wyniki badań pokazują, że CIM przynosi bardzo istotne korzyści dla dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego dzieci, a także poprawia komunikację i współpracę między rodzicami w separacji.

Czwarte wydanie książki Lisy, Mediacja rodzinna, zostało opublikowane w 2020 roku, a jej najnowsza książka, Rozmowy z młodymi ludźmi w mediacji rodzinnej, została opublikowana w lutym tego roku.

W 2006 roku na zaproszenie Centrum Mediacji Partners Polska Lisa przeprowadziła warsztaty dla mediatorów m.in. na temat włączania dziecka do mediacji.

Gościnny wykład

Przemiany współczesnej rodziny

prof. Małgorzata Sikorska, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Sikorska pracuje jako profesorka uczelni na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuje się socjologią życia rodzinnego oraz przemianami współczesnego społeczeństwa polskiego. Jej ostatnia książka to „Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności” (Wydawnictwo Naukowe Scholar). 

Publikowała artykuły m.in. w: East European Politics and Societies and Cultures; Sociological Research Online; Problemy Polityki Społecznej/Social Policy Issues; Studiach Socjologicznych; Social Inclusion; Journal of Family Studies; Polish Sociological Review.

Debata o mediacji rodzinnej

prof. Joanna Mucha

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kierownik i pomysłodawczyni Centrum Wsparcia Mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Od lat ściśle współpracuje z Sędzią koordynatorem ds. mediacji przy SO w Poznaniu oraz ze środowiskami mediatorów w Poznaniu, zwłaszcza zaś z Polskim Centrum Mediacji. Uczestniczyła w Radzie Konsultacyjnej Środowisk i Radzie Etyki przy Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Członek ADR Study Space – interdyscyplinarnej inicjatywy łączącej naukowców oraz praktyków zajmujących się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME.  Organizatorka cyklicznych konferencji poświęconych mediacji na WPiA UAM. Autorka publikacji z zakresu mediacji; kierowała interdyscyplinarnym projektem badawczym pt. „Realizacja zasady dobra dziecka w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów”, aktualnie prowadzi badania m.in. wspólnie z partnerami z Litwy i Ukrainy.

prof. Magdalena Szafranek

Uniwersytet Warszawski

Magdalena Szafranek jest socjolożką i prawniczką, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach dotyczących włączenia społecznego, wspierania dziecka i rodziny w środowisku lokalnym oraz zmian dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju. Pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma naukowego – Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka, którego wydawcą jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jest przewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego. 

Maciej Tański

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Mediator z Fundacji Partners Polska. Jest jednym z 3 Polaków stypendystów JAMS – dzięki czemu oglądał organizację działalności firmy mediacyjnej, towarzyszył mediatorom w pracy w San Francisco i w Nowym Jorku, USA. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz Association of Family and Conciliation Courts. Szkolił w Polsce i poza granicami kraju. 

Obszary specjalizacji: mediacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, moderowanie spotkań, diagnoza potrzeb szkoleniowych, projektowanie programów szkoleniowych, trening trenerów, facylitacja, wspomaganie grupowych procesów podejmowania decyzji. 

Od 2005 do 2019 roku był członkiem, sekretarzem, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Kierował Fundacją Partners Polska (www.fpp.org.pl) od jej założenia w 1997 roku.

 

Warsztaty podnoszące kompetencje

Sesja superwizyjna I

Konrad Sobczyk
mediator, superwizor

Konrad Sobczyk

Mediator, superwizor, konsultant, facylitator, trener. Współzałożyciel ośrodka mediacji Mediatorzy.pl, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Mediacyjnie i superwizyjnie ukształtowany w Berlinie i Heidelbergu. Umiejętności trenerskie rozwijał w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz w ośrodku psychoterapii Intra.
Specjalizuje się w pracy z firmami, organizacjami, instytucjami samorządowymi i rodzinami.
Prowadzi stale superwizje dla: mediatorów, zespołów mediacyjnych, doradców metodycznych, animatorów kultury, nauczycieli, kadry kierowniczej.

Sesja superwizyjna II

Tomasz Kawka
mediator, superwizor

Tomasz Kawka

Z mediacją związany od 2001 r., mediator, trener i superwizor mediacji. Członek założyciel, członek Komisji ds. standardów i certyfikacji oraz Komisji Etyki Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Do 2012 roku związany z Polskim Centrum Mediacji. Prowadzi Ośrodek Mediacji MEDIACJA.EDU.PL w Warszawie. Prowadził staże mediacyjne od 2006 roku - Polskie Centrum Mediacji i Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych oraz grupowy staż dla mediatorów Ośrodek Mediacji MEDIACJA.EDU.PL.  Aktualnie realizuje projekt Warsztaty Praktyki Mediacyjnej.

Mediacja a przemoc domowa

Jolanta Zmarzlik
specjalistka i superwizorka

Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. W Fundacji zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wydaje opinie psychologiczno-sądowe. Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest autorką licznych publikacji. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Dziecko w sytuacji okołorozstaniowej

Monika Górska
psycholog, mediator, fototerapeutka

Monika Górska

Psycholog, mediator, fototerapeutka. Mediatorka od 2008 roku. Prezes Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog w latach 2010-2024. Autorka i koordynatorka projektów, które zdobywały granty w ogólnopolskich konkursach m.in. „Zagłębiowskie Centrum Mediacji”, 2016/2017 - PO FIO, „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka”, „Klub Mamy, Taty i Malucha”. Organizatorka konferencji i debat panelowych poświęconych problematyce mediacji rodzinnych. Realizowała projekt „Mediacje rodzinne – dziecko w centrum uwagi”. W ramach w/w projektu prowadziła warsztaty dla rodziców oraz konsultacje indywidualne.

Wyzwania w pracy mediatora

Janusz Kaźmierczak
mediator

Janusz Kaźmierczak

Mediator od 2006 roku. Działa w Toruniu, od 2011 roku pod szyldem Fundacji Pracownia Dialogu. Od 2010 r. w SMR, członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji, wiceprezes Zarządu. Prezes Zarządu w latach 2019-2022 i 2022-2025. W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu.  Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji w latach 2019 - 2023. Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015). 

Kogo zapraszamy?

Naszą konferencję adresujemy do wszystkich sympatyków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz mediacji rodzinnej.

Będzie nam miło gościć mediatorki i mediatorów rodzinnych (zrzeszonych w NGO oraz wolnych strzelców), sędziów, specjalistów pracujących z rodzinami w konflikcie lub dziećmi, prawników i zawodowych pełnomocników oraz wszystkie inne osoby.

Bądźcie z nami tego dnia!

Lokalizacja konferencji

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o maila na adres: smr@smr.org.pl lub telefon do Janusza Kaźmierczaka (793 969 360), prezesa zarządu SMR.