informacje o projekcie

Cel projektu

Celem naszego projektu jest zsieciowanie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających w obszarze mediacji rodzinnej celem powołania „Koalicji NGO na rzecz mediacji rodzinnej”. 

Dzięki temu będziemy mogli być bardziej słyszalni oraz lepiej odpowiadać na zaproszenia w procesach konsultacyjnych i prawotwórczych. 

Samej „Koalicji” będziemy chcieli nadać formę, którą uzgodnimy w trakcie spotkań sieciujących. Ponadto chcemy wzajemnie się od siebie uczyć poprzez organizację konferencji branżowych, także z zaproszonymi gośćmi zza granicy, oraz szkoleń tematycznych.

Informacje dodatkowe

Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Umowa o dotację, o numerze 135/III/2024, została podpisana z dniem 5 czerwca 2024.

Kwota dofinansowania naszego projektu wynosi 377 800 zł. Całkowita wartość zadania: 381 700 zł.

Budowa i utrzymanie tej strony internetowej były współfinansowane ze środków dotacji.